44-203 Rybnik, ul. Żorska 205
e-mail: malachit@malachit.pl
tel. 32 42 50 746, 501 741 081, 509 225 721
tel. 501 741 081
Referencje


IREX-GAZ Sp. z o.o.
Projekt zamienny hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym w Chorzowie przy ul. LeśnejATH
Projekt budynku usługowego - stacji kontroli pojazdów wraz z warsztatami szybkiej obsługi samochodów oraz infrastrukturą techniczną (projekt zjazdu publicznego z drogi publicznej, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów, projekt organizacji ruchu, projekty przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody) w Rybniku przy ul. Budowlanych
INSTALMEX s.c. Harnasz Krzysztof, Trytek Marcin
Projekt budynku handlowo-usługowego w Rybniku przy ul. Chwałowickiej
MORAJ - Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Projekt budynku handlowo-usługowego oraz hali magazynowej w Żorach przy ul. Północnej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącąLUBAR B.K.M. Mężyk Sp. Jawna
Projekt przebudowy węzła betoniarskiego wraz zasobnikami na kruszywo oraz rozbudowy węzła o dodatkowy silos na cement w Rybniku przy ul. KonarskiegoLAFARGE KRUSZYWA I BETON Spółka z o.o.
Projekt architektonicznego planu zagospodarowania dodatkowego silosu w Warszawie na wytwórni betonu "Góra Kalwaria" przy ul. Adamowicza


LAFARGE KRUSZYWA I BETON Spółka z o.o.
Projekt architektonicznego planu zagospodarowania dodatkowego silosu w Warszawie na wytwórni betonu "Siekierki" przy ul. Antoniewskiej


CENTROTECHNIKA S.A.
Projekt rozbudowy hali produkcyjnej i zaplecza biurowego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 50dPROSPECT STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Projekt budowlany branży konstrukcyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 33


WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
Projekt przeciągarki wagonów na terenie ZAK S.A. w Kędzierzynie Koźlu


P.P.U. PIOMET Piotr Adamczyk
Projekt budowlany koncepcyjny hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Senovska w Ostrawie wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej


MORAJ - Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Projekt koncepcyjny budynku biurowo-magazynowego w Żorach przy ul. Północnej


WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
Projekt wykonawczy fundamentu maszynowni i fundamentu stacji nawrotnej


LAFARGE KRUSZYWA I BETON Spółka z o.o.
Wykonanie koncepcji pomieszczeń centralnego laboratorium


LAFARGE KRUSZYWA I BETON Spółka z o.o.
Wykonanie zagospodarowania dla projektu S8


LAFARGE KRUSZYWA I BETON Spółka z o.o.
Projekt architektonicznego planu zagospodarowania terenu dla mobilnej wytwórni typu ARCEN


MORAJ - Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Projekt budowlany wiaty do budynku usługowo-handlowego w Rybniku przy ul. Żorskiej 262


P.P.U. PIOMET Piotr Adamczyk
Projekt zbrojenia fundamentu pod maszynę w Świerklanach przy ul. Jagiełły


P.P.U. PIOMET Piotr Adamczyk
Projekt koncepcji rozbudowy trzech hal produkcyjnych w Świerklanach przy ul. Jagiełły


P.P.U. PIOMET Piotr Adamczyk
Projekt rozbudowy hali produkcyjnej w Świerklanach przy ul. Jagiełły


SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU
Projektu budowlanego sieci wodociągowej dla dwustronnego zasilania SzpitalaZAKŁAD ODLEWNICZY MODELFORM Sp. z o.o.
Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku Zakładu Odlewniczego Modelform w Rybniku przy ul. Rymera 19


LAFARGE KRUSZYWA I BETON Spółka z o.o.
Projekt architektonicznej koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania: Budowa Zakładu Wytwórni Betonu w Warszawie przy ul. Przeworskiej


ARIEL-BUD Sp. z o.o.
Projekt koncepcyjny architektoniczny budynku biurowo-magazynowego w Nędzy przy ul. Jana Pawła II


PROSPECT STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Projekt instalacji sanitarnych i konstrukcji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Armii Ludowej


P.P.U. PIOMET Piotr Adamczyk
Projekt przebudowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazu do budynku zaplecza socjalno-biurowego w Świerklanach przy ul. Jagiełły


P.P.U. PIOMET Piotr Adamczyk
Projekt rozbudowy zaplecza socjalno-biurowego w Świerklanach przy ul. Jagiełły


LAFARGE KRUSZYWA I BETON Spółka z o.o.
Projekt architektonicznego planu zagospodarowania terenu dla zadania: Budowa Zakładu Wytwórni Betonu w Mielcu przy ul. Kwiatkowskiego 2


LAFARGE KRUSZYWA I BETON Spółka z o.o.
Projekt budowlany dla węzła betoniarskiego w Suszcu przy ul.Piaskowej 35 a dotyczący rozbudowy o jeden silos


RAFCAR AUTO CZĘŚCI Rafał Jabłukiewicz
Projekt architektoniczno-budowlany budynku usługowego z halą magazynową w Rybniku przy ul. Rybnickiej


JOBCENTER SILESIA SP. z o.o.
Projekt architektoniczno-budowlany budynku usługowo-mieszkalnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wyzwolenia 112 i prowadzenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prowadzonej budowy


BUDOWNICTWO URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH GAZOBUDOWA Spółka z o.o.
Projekt wykonawczy obudów dźwiękochłonnych stanowiących element zadania "modernizacja SRP węzła technologicznego Katowice-Szopienice w Katowicach"PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH AWBUD S.A.
Projekt hali magazynowej i zaplecza socjalnego w miejscowości Fugasówka przy ul. Reja dla inwestycji pod nazwą "Linia do produkcji elementów wibroprasowanych na terenie Zakładu ZP1 PWB AWBUD S.A."

Projekt wytwórni betonowej kostki brukowej wraz z węzłem betoniarskim i zapleczem socjalnym w miejscowości Fugasówka przy ul. Reja dla inwestycji pod nazwą "Linia do produkcji elementów wibroprasowanych na terenie Zakładu ZP1 PWB AWBUD S.A."


BUDOWNICTWO URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH GAZOBUDOWA Spółka z o.o.
Projekt wykonawczy trzech obudów: kontenera stacji redukcyjnej, kontenera stacji pomiarowo-redukcyjnej i kontenera kotłowni, AKP i pomieszczenia rozdzielni elektrycznj dla gazociągu DN300 Chełmża-Chełmno-Świecie (węzeł Dworzysko)

LAFARGE KRUSZYWA I BETON Spółka z o.o.
Projekt zasiek na kruszywo wraz z placem składowo-manewrowym dla Wytwórni Betonu Towarowego w Warszawie


LAFARGE KRUSZYWA I BETON Spółka z o.o.
Projekt koncepcyjny Wytwórni Betonu w Dębicy


KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH w Bartnicy Spółka z o.o.
Projekt budowlany kontenerowego zaplecza biurowego, kontenerowego budynku stróżówki, wagi samochodowej z kontenerem sterowniczym, adaptacji lokomotywowni na laboratorium, projekty instalacji zewnętrznych i wewnętrznych w Wytwórni Mas Bitumicznych w Bełku

KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH w Bartnicy Spółka z o.o.
Projekt budowlany Wytwórni Mas Bitumicznych w Starym JulianowieBIURO PROJEKTÓW HUTMASZPROJEKT Spółka z o.o.
Projekt wykonawczy zbrojenia fundamentów pod przeciągarki wagonów w Wałbrzychu


LAFARGE KRUSZYWA I BETON Spółka z o.o.
Projekt Wytwórni Betonu w Suszcu
ZPUH BETRA Spółka z o.o.
Projekt przebudowy wjazdu do zakładu firmy BETRA w Raciborzu
AWBUD Spółka z o.o.
Projekt budowlany węzła betoniarskiego oraz wytwórni kostki betonowej w Raciborzu
DESIGN CONSTRUCTION STUDIO Spółka z o.o.
Projekt drogowy dla obiektu "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu przemysłowego - Hala "A" i "B" w Strzelcach Opolskich"DESIGN CONSTRUCTION STUDIO Spółka z o.o.
AUTORYZOWANY DEALER IVECO POLAND

Projekt drogowy dla obiektu "Stacja serwisowo diagnostyczna z salonem sprzedaży i zapleczem biurowo-socjalnym" w Rudzie Śląskiej


RYBNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO S.A.
Projekt budowlany fundamentów pod projektowany węzeł do produkcji asfaltu w Bełku
KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH w Bartnicy Spółka z o.o.
Projekt budowlany kontenerowego zaplecza biurowego, kontenerowego budynku stróżówki, wagi samochodowej z kontenerem sterowniczym, adaptacji lokomotywowni na laboratorium, projekty instalacji zewnętrznych i wewnętrznych w Wytwórni Mas Bitumicznych w Bełku

RYBNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO S.A.
Kierowanie budową w zakresie budowy fundamentów pod wytwórnię mas bitumicznych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz w zakresie przebudowy przyłącza kanalizacji wraz z zabudową separatora, budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z osadnikiem bezodpływowym, budowy przyłącza wody wraz ze zbiornikami przeciwpożarowymi w Bełku


KRYMAR Spółka Jawna
Projekt koncepcji architektonicznej budynku biurowego w Chorzowie

KRYMAR Spółka Jawna
Projekt budowlany hali magazynowej w Chorzowie wraz z opinią geologiczną wykonaną na podstawie wykonanych odwiertów
PRO-TECH Piotr Pyszny
Projekt budowlany rozbudowy zaplecza socjalno-biurowego oraz hali produkcyjnej w Rybniku

PRO-TECH Piotr Pyszny
Prowadzenie funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie hali produkcyjnej i budynku socjalno-biurowego w RybnikuSKLEP SPOŻYWCZY Krzysztof Śmietana
Projekt rozbudowy pawilonu handlowego branży spożywczej w Rybniku
USŁUGI BUDOWLANE ANDRZEJ KACZYŃSKI
Projekt budowlany myjni samochodowej w Rybniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT
CENTRUM DYSTRYBUCJI USTRONIANKA SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Projekt przebudowy instalacji wentylacji w hali magazynowej Centrum Dystrybucji Ustronianka Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 50


BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT
CRH KLINKIER Spółka z o.o.

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku biurowo-socjalnego


BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT
Projekt budowlany instalacji wentylacji w budynku mieszkalno-usługowym zespołu mieszkaniowego w Gliwicach przy ulicy Kochanowskiego


BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT
FRANCO FERUZZI W CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji


BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT - HUTA POKÓJ S.A.
Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji kompleksu budynków Dyrekcji Głównej w Rudzie Śląskiej


BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT - PORSCHE CENTRUM KATOWICE
Projekt budowlany instalacji wentylacji i klimatyzacji w Salonie Sprzedaży i Obsługi Samochodów w Katowicach


BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej garażu i części mieszkalno-usługowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym z funkcją usługową w Krakowie


oraz ponad sto projektów budynków mieszkalnych, garażowych, projektów branżowych i innych.

Kontakt


Pracownia Projektowa Malachit
44-203 Rybnik
ul. Żorska 205

e-mail: malachit@malachit.pl
tel. 32 42 50 746
kom. 501 741 081
kom. 509 225 721

ZOBACZ, JAK POWSTAJE PROJEKT BUDOWLANY?
 
Katalog projektów  |   Aktualności  |   Regulamin  |   Polityka prywatności  |   Kontakt