44-203 Rybnik, ul. Żorska 205
e-mail: malachit@malachit.pl
tel. 32 42 50 746, 501 741 081, 509 225 721
tel. 501 741 081
Pracownia


Architektura jest dialogiem człowieka z przestrzenią, jej tworzenie to wymiana myśli, idei i koncepcji. To synergia zespołu pozwala nam kształtować przestrzeń zaspokajając oczekiwania klientów, dlatego każda sugestia czy propozycja jest starannie rozważana i analizowana.

Nie ogranicza nas przeznaczenie, lokalizacja, czy złożoność projektu. Opracowujemy pełną inżynierską dokumentację projektową, lecz nigdy nie zaniedbujemy projektowania pozostałych składowych dzieła architektonicznego. 

Projektowanie rozwiązań optymalnych pod względem funkcjonalnym, estetycznym, konstrukcyjnym i ekonomicznym nie jest dziełem przypadku, lecz jest rezultatem nieustannie zgłębianej przez nas wiedzy, zdobywania doświadczenia i poszerzania umiejętności.

Przyznajemy, że zdolność do osiągnięcia doskonałości w projektowaniu zależy od naszej prawości, wiedzy, wyobraźni, umiejętności, rzetelności, odpowiedzialności i pracy zespołowej, dlatego cenimy te wartości i staramy się tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i wsparcia. 

Czujemy się zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów etyki i prawości. Poświęcamy się osiągnięciu najwyższego poziomu technicznego i naukowego, a za cel swoich usług stawiamy sobie poprawę i podnoszenie standardu życia ludzkiego.

"Projektowanie ukierunkowane na jakość" jest nieustannie przyświecającą nam dewizą.

Zespół Pracowni Projektowej Malachitmgr inż. Artur Gołowacz
Absolwent Wydziału Budownictwa na kierunku Budownictwo w zakresie specjalności Inżynieria Miejska
Politechnika Śląska w Gliwicach, 2001
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Techniczne Wyposażenie Budynków
Politechnika Śląska w Gliwicach, 2009
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2007
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 2018


mgr inż. arch. Aleksandra Gołowacz
Absolwentka Wydziału Budownictwa na kierunku Budownictwo w zakresie specjalności Inżynieria Miejska
Politechnika Śląska w Gliwicach, 2001
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Techniczne Wyposażenie Budynków
Politechnika Śląska w Gliwicach, 2009
Absolwentka Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych na kierunku Architektura
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2020
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2007
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 2011


Kontakt


Pracownia Projektowa Malachit
44-203 Rybnik
ul. Żorska 205

e-mail: malachit@malachit.pl
tel. 32 42 50 746
kom. 501 741 081
kom. 509 225 721

ZOBACZ, JAK POWSTAJE PROJEKT BUDOWLANY?
 
Katalog projektów  |   Aktualności  |   Regulamin  |   Polityka prywatności  |   Kontakt