44-203 Rybnik, ul. Żorska 205
e-mail: malachit@malachit.pl
tel. 32 42 50 746, 501 741 081, 509 225 721
tel. 501 741 081
 
Jak powstaje projekt budowlany?


JAK POWSTAJE PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU W NASZEJ PRACOWNI? – CZYLI SPOSÓB PRACY I WSPÓŁPRACA Z INWESTOREM


ETAP I – Spotkanie w pracowni

Pierwsze spotkanie jest jednym z ważniejszych elementów procesu tworzenia i poznania preferencji inwestycyjnych Inwestora. Na spotkaniu rozmawiamy o potrzebach i wymaganiach klienta, jego planach inwestycyjnych i upodobaniach estetycznych. Doradzamy jakie kroki Inwestor musi poczynić, aby jego zamierzenie inwestycyjne mogło skutecznie i bezproblemowo się urzeczywistnić. Preferujemy spotkanie w pracowni, z racji możliwości przedstawienia rozwiązań projektowych, materiałowych czy technologicznych. Jednak na specjalne życzenie Inwestora spotkanie może się odbyć również na działce, w Jego domu lub w siedzibie Jego firmy. Każdy Inwestor różni się od innych. Posiada charakterystyczną dla siebie osobowość, wrażliwość, potrzeby i priorytety. Szanujemy to i każdego Inwestora traktujemy indywidualnie.


ETAP II - Praca nad projektem

Każdy projekt i zlecenie różnią się od siebie, tak jak różni są Inwestorzy. Wspólne dyskusje, wymiana myśli i opinii pozwala na dostosowane projektu do indywidualnych wymagań i potrzeb Inwestora.

A. KONCEPCJA PROJEKTOWA

Kolejnym etapem współpracy jest precyzyjne dostosowanie zebranych na spotkaniu informacji (programu użytkowego) do narzuconych warunków zabudowy, analiza otoczenia działki i jej lokalizacji, analiza możliwości przyłączenia działki i obiektu do mediów zewnętrznych, analiza stron świata, widoków oraz pochylenia działki. Przy analizowaniu zebranych informacji powstaje wiele drobnych szkiców elewacji, rzutów, zagospodarowania działki, które prowadzą architekta do budowy odpowiedniej formy i funkcji budynku.


Rys. 1 Wybrane szkice budynku.Rys. 2 Wybrane analizy terenowe działki.

W wyniku zebranych analiz i szkiców, powstaje pierwsza koncepcja obiektu prezentowana klientowi w postaci rzutów, przekroi i wstępnych wizualizacji. Projektując musimy brać pod uwagę nie tylko życzenia Inwestora. Projekt musi być także zgodny z zasadami wiedzy technicznej, z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, dostosowany do wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pism i decyzji administracyjnych.


Rys. 3 Rzut funkcjonalny budynku - parter


Rys. 4 Makieta 3D

W miarę postępu prac projektowych, spotykamy się z Inwestorem, by podzielić się  z Nim efektami naszej twórczej pracy. Podczas takich spotkań, konsultacji i prezentacji, słuchamy, analizujemy, wymieniamy uwagi, uszczegóławiamy koncepcję, dyskutujemy, zastanawiamy się nad  najlepszymi rozwiązaniami pod względem estetycznym, funkcjonalnym, ergonomicznym, eksploatacyjnym i ekonomicznym. 


Rys. 5 Kolorystyka elewacji

Bierzemy pod uwagę każdą sugestię Inwestora. Jest to dla nas inspirujące, a w końcowym efekcie wspólnych prac projektowych, pozwoli stworzyć budynek  zgodny z wymaganiami i oczekiwaniami Inwestora.

Zależy nam na tworzeniu architektury jak najwyższej jakości, zarówno pod względem użytkowym jak i  estetycznym.  Projektowanie to nasza pasja. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania. Do projektowania używamy najnowszych, licencjonowanych profesjonalnych programów komputerowych takich jak: AutoCAD oraz programu do modelowania 3D – SketchUp 8 i renderingów – V-Ray, Lumion.


Rys. 6 Wizualizacja

Etap koncepcyjny trwa do momentu, kiedy zarówno Inwestor jak i my jesteśmy w 100% zadowoleni z efektu naszej pracy, a powstałe w ten sposób założenia projektowe są satysfakcjonujące dla obu stron. Inwestor pisemnie akceptuje i zatwierdza koncepcję. Wtedy przystępujemy do następnego etapu projektu – projektu budowlanego.

B. PROJEKT BUDOWLANY

Po zaakceptowaniu przez Inwestora koncepcji projektowej następuje wykonanie projektu budowlanego. Uszczegóławiamy i wymiarujemy wcześniej opracowane rozwiązania projektowe. Opracowujemy projekt zagospodarowania terenu lub działki, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz kompletujemy niezbędne, wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty. Jeśli jest to opracowanie wielobranżowe, trwają prace nad wykonaniem projektów technicznych poszczególnych branż: projekty konstrukcji, projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych.  Koordynujemy projekty branżowe, uzgadniamy projekty z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych, gdy jest to wymagane przepisami prawa budowlanego. Następnie drukujemy i składamy projekt budowlany w określonej pomiędzy stronami ilości egzemplarzy (minimum trzech kompletów składających się z projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu lub działki oraz dokumentów, a także minimum dwóch projektów technicznych). Inwestor samodzielnie, bądź też za naszym pośrednictwem, jeśli mamy stosowne pełnomocnictwa, składa projekt we właściwym urzędzie, by uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Na życzenie Inwestora, na wspólnie ustalonych zasadach, przygotowujemy również animację dla projektu budynku lub zespołu budynków.


Rys. 7 Rzut budowlany - parter

C. FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE, POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Na życzenie Inwestora wykonujemy usługę pozyskiwania decyzji administracyjnych. W  imieniu Inwestora, po uzyskaniu od niego stosownych pełnomocnictw, występujemy  do instytucji i urzędów w celu uzyskania warunków technicznych, opinii, uzgodnień i decyzji  niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.


ETAP III - Realizacja inwestycji, kontakt z Inwestorem.

W chwili przystąpienia do realizacji obiektu, na życzenie Inwestora pomagamy w wyborze firm wykonawczych czy handlowych, analizując przedstawione Inwestorowi oferty i weryfikując je. Na prośbę Inwestora prowadzimy nadzór autorski, realizujemy projekty wnętrz, projekty zagospodarowania terenu i otoczenia, projekty ogrodzeń i ogrodów. Na zlecenie Inwestora podejmujemy się funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawujemy nadzór od momentu zgłoszenia rozpoczęcia budowy do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Satysfakcja i zadowolenie Inwestora są dla nas najważniejsze, dlatego wzajemne zrozumienie oraz bardzo dobra komunikacja pomiędzy nami a Inwestorem jest elementem kluczowym podczas całego procesu budowlanego.

Kontakt


Pracownia Projektowa Malachit
44-203 Rybnik
ul. Żorska 205

e-mail: malachit@malachit.pl
tel. 32 42 50 746
kom. 501 741 081
kom. 509 225 721

ZOBACZ, JAK POWSTAJE PROJEKT BUDOWLANY?
 
Katalog projektów  |   Aktualności  |   Regulamin  |   Polityka prywatności  |   Kontakt